Stadsruimte is een onafhankelijk ontwerpbureau      voor duurzame inrichting van openbare ruimte

Stadsruimte                                                  

ontwerpt ten dienste van een kwalitatief hoogwaardig ingerichte openbare ruimte: een ruimte met een duurzame inrichting welke zowel qua functionele indeling als qua esthetische vormgeving is afgestemd op haar fysieke omgeving en op haar gebruikersgroep.

Stadsruimte

gaat uit van de essentie, werkt van grof naar fijn en levert zo het maatwerk voor een als vanzelfsprekend in haar omgeving passende inrichting.

Stadsruimte

is in 2001 opgericht door openbare ruimte ontwerper Guido Hermans en is gevestigd te Amsterdam.             

Guido Hermans is sinds 2001 lid van de BNSP, de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen.

Stadsruimte

beschikt over een eigen uitgebreid netwerk van vakspecialisten. Stadsruimte werkt ook samen met de vakspecialisten uit het netwerk van de opdrachtgever.